1998 startade Kungsviken Byggnadssnickeri som ett enskilt företag, vi ombildade till AB och heter sen 2004 Kungsviken Byggnads AB.

Vi är 10 st snickare anställda tillsammans med ägare Fredrik Sahlsten.

Samtliga snickare anställda på Kungsviken Byggnads AB har stor yrkeserfarenhet och sätter stort värde i sitt profession.

 

Vi har alltid varit måna om våra anställda och med ett flertal som har arbetat hos oss i många år, vilket vi som företag ser som ett gott betyg.

Vi hittar årligen på flera aktiviteter utanför arbetet som svetsar oss samman som grupp och stärker sammanhållningen bland personalen och med leverantörer och partnerföretag.

 

Vårt verksamhetsområde är mellersta Bohuslän med dess skärgård.

Vi åter oss mindre ombyggnationer till större totalentreprenader.

Omsättning 2017 var ca 25 miljoner.